Vi föds med möjligheterna till läslust

För Skolforums räkning har jag skrivit den här artikeln som är publicerad i Skolforum Magasin.

När blir man en läsare? Jag var 14 när det hände. Under några sommarmånader sträckläste jag B. Wahlströms gröna serie om djungelpojken Bomba. Titlar som Bomba i spökstaden och Bomba i främmande djungel satte i gång fantasin. Jag var fast och ville läsa mer. Skickliga svensklärare, en intresserad bibliotekarie och bokreornas tillgängliga överflöd hjälpte mig sedan att kanalisera mitt intresse, min läslust. Böcker och läsning blev en självklar och oumbärlig del av livet.

 

Läsförmåga för några eller alla – en framtidsfråga

Något har hänt sedan den där sommaren 1977. I juni 2013 lämnade närmare 19 000 elever grundskolan utan att kunna läsa ordentligt, de förstår inte vad de läser. Det innebär att nästan var femte elev, fler pojkar än flickor, får mycket svårt att studera vidare, skaffa ett jobb eller hitta sin plats i samhället. Framtidsmöjligheterna krymper för dem. Per Kornhall menar i sin debattbok om svensk skola att det handlar om demokratins överlevnad.

 

Vad är det som fungerar?

Samtidigt finns det många som just nu arbetar intensivt med att göra fler och fler barn och ungdomar till goda läsare. Det uppmärksammar Skolforum genom att skapa en mötesplats om läspedagogik, läslust, informationssökning och källkritisk kompetens. Vilka läsförståelsestrategier är det som fungerar i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9? Hur lär man eleverna att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna? Skolbibliotekarierna som en viktig pedagogisk resurs, vad betyder det i praktiken? Att grundmura nyfikenhet och lust till läsning i förskolan, hur gör man? Metoder för att bedöma elevers förmåga att värdera källor? Det är några frågor som får svar på mötesplatsen.

 

En mötesplats för att förändra

Skolforum samarbetar med projektet En läsande klass, som författaren Martin Widmark har tagit initiativ till, samt skolbiblioteken på Adolf Fredriks musikklasser och Nacka gymnasium. Som besökare på Skolforum kan du möta lärare, skolbibliotekarier, forskare och författare som både föreläser och bemannar mötesplatsens utställning. I mötet sker förändring

 

Lästips!

Ulla Damber, Jan Nilsson och Camilla Ohlsson, Litteraturläsning i förskolan (Studentlitteratur, 2013)

Digital och traditionell läsning. Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009, Skolverkets aktuella analyser 2013 (www.skolverket.se)

Per Kornhall, Barnexperimentet. Svensk skola i fritt fall (Leopard Förlag, 2013)

Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller, Fiktionsförståelse i skolan. Svensklärare omvandlar teori till praktik (Studentlitteratur, 2011)

Monica Reichenberg, Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet (Natur & Kultur, 2008)

Rusta skolan med bibliotekarier, debattartikel i Dagens Samhälle 2013-05-22 (www.dagenssamhalle.se)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *