Nelson Mandela och svensk skola

”The divide between the rich and the poor, the privileged and the deprived, the powerful and the marginalised has become marked primarly by a differentiation in access to knowledge and information. Those who have access to cutting-edge knowledge hold the advantage in all arenas of social, political and economic life today.”

Vad har Nelson Mandelas ord från 2001 om skolan och utbildningssystemet i Sydafrika med oss att göra? Det är ett faktum att vår skola har gått från hög grad av likvärdighet till att bli mer och mer olikvärdig. Skillnaderna mellan olika skolor är många gånger enorma. Skolan är en avspegling av samhället i stort. Men hur kan undervisningen organiseras så att alla elever får tillgång till hela bredden av framtidsmöjligheter? Jag tror att det är en av de viktigaste frågorna i dag. I boken ”Barnexperimentet. Svensk skola i fritt fall” menar Per Kornhall att det handlar om demokratins överlevnad.