Danska fladdermöss och svenska ugglor

I början av 2014 beskars lindarna i allén ned mot Ulriksdals slott kraftigt. Naturvårdare hävdade att det skedde vid helt fel tidpunkt med tanke på häckande kattugglor och skogsduvor. Det verkar osäkert om och hur Statens fastighetsverk inhämtade synpunkter från experter på området i god tid före hamlingen.

En helt annan ordning gällde 2013-2014 i samband med renoveringen av Brede Allé i Fredensborg Slotshave. En eventuell förekomst av fladdermöss i de gamla lindarna som skulle fällas höll på att stoppa hela projektet. ”Aktiviteter, der kan have afgørende betydning for dyrenes levevilkår og dermed overlevelse, er føgelig ulovlige”, enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Först efter omsorgsfullt genomförda undersökningar kunde förnyelsen av den breda allén med sina skulpturer och dubbla rader av träd fortsätta.

Lärdom? Dansk grundlighet är något av lära av.

Brede Allé sträcker sig från den solfjäderformade platsen framför Fredensborg Slot och ner genom parken. Det är framför allt arkitekten Nicolas-Henri Jardins planer från 1760-talet som har varit vägledande för parkens utseende.

 

Litteratur

Kjaer, Ulla, Scavenius, Bente och Waage Rasmussen, Christine, Fredensborg. Slot og slotshave. Gads Forlag (2013).